Chic inredning är ett konsultföretag inom strategisk färgsättning, inredning och Feng shui.

Välmående, balans och smarta val är ledorden i vårt arbete oavsett om det gäller hem, arbetsplatser, skolor eller offentliga miljöer.

Behovsanalys

Intervju Platsbesök/Bilder Checklista

Feng shui

Färglära Belysning Material 5 Elementen

Anpassad Inredning

Dokumentation Moodboard Genomföra

Visionen för framtiden är välmående och hållbarhet för så väl privatpersoner som för företag. Vårt hem/verksamhet ska spegla oss i nuet och vart vi är på väg. Miljön runt omkring oss behöver leva med oss och anpassas efter behoven vi har för stunden och att skapa en balans i vår vardag.