FENG SHUI

Feng shui är en flertusenårig österländsk lära med syfte att skapa livsmiljöer som stärker vår livsenergi. Platser som vi vistas i har en känsla,

känslan har en energi. Den energin påverkar oss och vårat välbefinnande.

Feng shui har som mål att skapa miljöer som känns inspirerande och som tillför harmoni och balans i våra liv. Med hjälp av denna lära kan vårt förhållningssätt till de saker som vi omger oss med bli mer medvetet.

Den visar hur våra val kring inredning (placering av möbler, färger, former mm) kan påverka oss.

Feng shui kan tillämpas i hemmet, trädgården och i företaget för att skapa mer av det goda livet.

Livet är i konstant förändring så det är skönheten med inredningsdesign och Feng shui. Du kan anpassa regler efter nuvarande livsstil och behov.