SKOLMILJÖ

I en skolmiljö arbetar man främst med färg och sedan med former och material.

Färger påverkar allt från humör till neurofysiska relationer.
Vissa färger uppmanar till nyfikenhet, samtal och aktivitet medan andra bjuder in till stillhet, koncentration och reflektion.

Alla elever påverkas självklart olika men utifrån vilka som ska vistas i miljön och vilka mål man vill uppnå så kan man tillrätta lägga den så att de bästa förutsättningarna finns.