OFFENTLIGAMILJÖER/BEHANDLINGSRUM

I ett väntrum/behandlingsrum är placeringen av möblerna extra viktigt. Vi människor är försynta och har ett sort behov av trygghet.

Vi vill veta vad som förväntas av oss i detta sammanhang vi befinner oss i. Det ska inte finnas frågor som - var ska jag hänga min jacka? - behöver jag ta av mig skorna? Ska jag anmäla min ankomst? osv.

I en offentlig miljö jobbar man också med färger, man grundar med färgerna som tar oss nära naturen, en färgskala som ger oss känslan av kontroll och stabilitet.

Sedan kan man alltid lägga till en accentfärg som står för verksamheten. Vi behöver också ta hänsyn till alla människors olika behov av att sitta, ta sig fram och leka.